ราชเทวีคลินิก สาขาบางกะปิ
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 3522 ศูนย์การค้าเดอะมอลล์บางกะปิ ชั้น 1 ห้องเลขที่ 110-111 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร
021280196, 0835550023
อีเมล
หมายเหตุ
วันอาทิตย์ที่ 1,3,5 พญ.วิลาสินี
วันอาทิตย์ที่ 2,4 นพ.ชลิต
วัน เวลาทำการคลินิก เวลาแพทย์ตรวจ ชื่อแพทย์
จันทร์ 11:00-20:30 12:00-20:30 พญ. พรพิมล พิริยะเบญจวัฒน์
อังคาร 11:00-20:30 12:00-20:30 พญ. นันทิรัตน์ รุ่งศักดิ์แสงมณี
พุธ 11:00-20:30 12:00-20:30 นพ. ชยพล เทียมวรรณ
พฤหัสบดี 11:00-20:30 12:00-20:00 นพ. ภูเบศ ประดิษฐ์กุล
12:00-20:30 พญ. วิลาสินี นพสุวรรณชัย
ศุกร์ 11:00-20:30 12:00-20:30 พญ. นิจวรรณ เนียมประดิษฐ์
เสาร์ 10:30-18:30 10:30-18:30 นพ. ชูเกียรติ เตชะสมบูรณ์
อาทิตย์ 10:30-18:30 10:30-18:30 นพ. ชลิต พงษ์สมบูรณ์
11:30-19:30 พญ. สิริกาญจน์ สุวรรณศรี
12:00-20:30 พญ. พรพิมล พิริยะเบญจวัฒน์
12:00-20:30 พญ. นันทิรัตน์ รุ่งศักดิ์แสงมณี
12:00-20:30 นพ. ชยพล เทียมวรรณ
12:00-20:00 นพ. ภูเบศ ประดิษฐ์กุล
12:00-20:30 พญ. วิลาสินี นพสุวรรณชัย
12:00-20:30 พญ. นิจวรรณ เนียมประดิษฐ์
10:30-18:30 นพ. ชูเกียรติ เตชะสมบูรณ์
10:30-18:30 นพ. ชลิต พงษ์สมบูรณ์
11:30-19:30 พญ. สิริกาญจน์ สุวรรณศรี
12:00-20:30 พญ. พรพิมล พิริยะเบญจวัฒน์
12:00-20:30 พญ. นันทิรัตน์ รุ่งศักดิ์แสงมณี
12:00-20:30 นพ. ชยพล เทียมวรรณ
12:00-20:00 นพ. ภูเบศ ประดิษฐ์กุล
12:00-20:30 พญ. วิลาสินี นพสุวรรณชัย
12:00-20:30 พญ. นิจวรรณ เนียมประดิษฐ์
10:30-18:30 นพ. ชูเกียรติ เตชะสมบูรณ์
10:30-18:30 นพ. ชลิต พงษ์สมบูรณ์
11:30-19:30 พญ. สิริกาญจน์ สุวรรณศรี
12:00-20:30 พญ. พรพิมล พิริยะเบญจวัฒน์
12:00-20:30 พญ. นันทิรัตน์ รุ่งศักดิ์แสงมณี
12:00-20:30 นพ. ชยพล เทียมวรรณ
12:00-20:00 นพ. ภูเบศ ประดิษฐ์กุล
12:00-20:30 พญ. วิลาสินี นพสุวรรณชัย
12:00-20:30 พญ. นิจวรรณ เนียมประดิษฐ์
10:30-18:30 นพ. ชูเกียรติ เตชะสมบูรณ์
10:30-18:30 นพ. ชลิต พงษ์สมบูรณ์
11:30-19:30 พญ. สิริกาญจน์ สุวรรณศรี
12:00-20:30 พญ. พรพิมล พิริยะเบญจวัฒน์
12:00-20:30 พญ. นันทิรัตน์ รุ่งศักดิ์แสงมณี
12:00-20:30 นพ. ชยพล เทียมวรรณ
12:00-20:00 นพ. ภูเบศ ประดิษฐ์กุล
12:00-20:30 พญ. วิลาสินี นพสุวรรณชัย
12:00-20:30 พญ. นิจวรรณ เนียมประดิษฐ์
10:30-18:30 นพ. ชูเกียรติ เตชะสมบูรณ์
10:30-18:30 นพ. ชลิต พงษ์สมบูรณ์
11:30-19:30 พญ. สิริกาญจน์ สุวรรณศรี
12:00-20:30 พญ. พรพิมล พิริยะเบญจวัฒน์
12:00-20:30 พญ. นันทิรัตน์ รุ่งศักดิ์แสงมณี
12:00-20:30 นพ. ชยพล เทียมวรรณ
12:00-20:00 นพ. ภูเบศ ประดิษฐ์กุล
12:00-20:30 พญ. วิลาสินี นพสุวรรณชัย
12:00-20:30 พญ. นิจวรรณ เนียมประดิษฐ์
10:30-18:30 นพ. ชูเกียรติ เตชะสมบูรณ์
10:30-18:30 นพ. ชลิต พงษ์สมบูรณ์
11:30-19:30 พญ. สิริกาญจน์ สุวรรณศรี
12:00-20:30 พญ. พรพิมล พิริยะเบญจวัฒน์
12:00-20:30 พญ. นันทิรัตน์ รุ่งศักดิ์แสงมณี
12:00-20:30 นพ. ชยพล เทียมวรรณ
12:00-20:00 นพ. ภูเบศ ประดิษฐ์กุล
12:00-20:30 พญ. วิลาสินี นพสุวรรณชัย
12:00-20:30 พญ. นิจวรรณ เนียมประดิษฐ์
10:30-18:30 นพ. ชูเกียรติ เตชะสมบูรณ์
10:30-18:30 นพ. ชลิต พงษ์สมบูรณ์
11:30-19:30 พญ. สิริกาญจน์ สุวรรณศรี
12:00-20:30 พญ. พรพิมล พิริยะเบญจวัฒน์
12:00-20:30 พญ. นันทิรัตน์ รุ่งศักดิ์แสงมณี
12:00-20:30 นพ. ชยพล เทียมวรรณ
12:00-20:00 นพ. ภูเบศ ประดิษฐ์กุล
12:00-20:30 พญ. วิลาสินี นพสุวรรณชัย
12:00-20:30 พญ. นิจวรรณ เนียมประดิษฐ์
10:30-18:30 นพ. ชูเกียรติ เตชะสมบูรณ์
10:30-18:30 นพ. ชลิต พงษ์สมบูรณ์
11:30-19:30 พญ. สิริกาญจน์ สุวรรณศรี
12:00-20:30 พญ. พรพิมล พิริยะเบญจวัฒน์
12:00-20:30 พญ. นันทิรัตน์ รุ่งศักดิ์แสงมณี
12:00-20:30 นพ. ชยพล เทียมวรรณ
12:00-20:00 นพ. ภูเบศ ประดิษฐ์กุล
12:00-20:30 พญ. วิลาสินี นพสุวรรณชัย
12:00-20:30 พญ. นิจวรรณ เนียมประดิษฐ์
10:30-18:30 นพ. ชูเกียรติ เตชะสมบูรณ์
10:30-18:30 นพ. ชลิต พงษ์สมบูรณ์
11:30-19:30 พญ. สิริกาญจน์ สุวรรณศรี

* โปรดดูหมายเหตุด้านบนประกอบเนื่องจากบางวันมีการเปิดปิดสลับ

จาก 23 คน
VIEWS
32859