ราชเทวีคลินิก สาขานครปฐม
สถานที่ตั้ง
อาคารโครงการ P-Complex ชั้น 1 ห้องเลขที่ A1- A2 ถ. หลังพระ ตำบล พระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม 73000
โทร
034250607, 034250634
หมายเหตุ
คลินิกปิดทำการวันพฤหัสฯ
วัน เวลาทำการคลินิก เวลาแพทย์ตรวจ ชื่อแพทย์
จันทร์ 12:00-19:30 12:00-19:30 พญ. วรัษยา สานุพันธ์
อังคาร 12:00-19:30 12:00-19:30 พญ. วรัษยา สานุพันธ์
พุธ 12:00-19:30 12:00-19:30 พญ. วรัษยา สานุพันธ์
พฤหัสบดี ปิดทำการ
ศุกร์ 12:00-19:30 12:00-19:30 พญ. วรัษยา สานุพันธ์
เสาร์ 10:00-18:00 10:00-18:00 พญ. วรัษยา สานุพันธ์
อาทิตย์ 10:00-18:00 10:00-18:00 พญ. วรัษยา สานุพันธ์
12:00-19:30 พญ. วรัษยา สานุพันธ์
12:00-19:30 พญ. วรัษยา สานุพันธ์
12:00-19:30 พญ. วรัษยา สานุพันธ์
12:00-19:30 พญ. วรัษยา สานุพันธ์
10:00-18:00 พญ. วรัษยา สานุพันธ์
10:00-18:00 พญ. วรัษยา สานุพันธ์
12:00-19:30 พญ. วรัษยา สานุพันธ์
12:00-19:30 พญ. วรัษยา สานุพันธ์
12:00-19:30 พญ. วรัษยา สานุพันธ์
12:00-19:30 พญ. วรัษยา สานุพันธ์
10:00-18:00 พญ. วรัษยา สานุพันธ์
10:00-18:00 พญ. วรัษยา สานุพันธ์
12:00-19:30 พญ. วรัษยา สานุพันธ์
12:00-19:30 พญ. วรัษยา สานุพันธ์
12:00-19:30 พญ. วรัษยา สานุพันธ์
12:00-19:30 พญ. วรัษยา สานุพันธ์
10:00-18:00 พญ. วรัษยา สานุพันธ์
10:00-18:00 พญ. วรัษยา สานุพันธ์
12:00-19:30 พญ. วรัษยา สานุพันธ์
12:00-19:30 พญ. วรัษยา สานุพันธ์
12:00-19:30 พญ. วรัษยา สานุพันธ์
12:00-19:30 พญ. วรัษยา สานุพันธ์
10:00-18:00 พญ. วรัษยา สานุพันธ์
10:00-18:00 พญ. วรัษยา สานุพันธ์
12:00-19:30 พญ. วรัษยา สานุพันธ์
12:00-19:30 พญ. วรัษยา สานุพันธ์
12:00-19:30 พญ. วรัษยา สานุพันธ์
12:00-19:30 พญ. วรัษยา สานุพันธ์
10:00-18:00 พญ. วรัษยา สานุพันธ์
10:00-18:00 พญ. วรัษยา สานุพันธ์

* โปรดดูหมายเหตุด้านบนประกอบเนื่องจากบางวันมีการเปิดปิดสลับ

จาก 0 คน
VIEWS
3692