ราชเทวีคลินิก สาขานครปฐม
สถานที่ตั้ง
อาคารโครงการ P-Complex ชั้น 1 ห้องเลขที่ A1- A2 ถ. หลังพระ ตำบล พระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม 73000
โทร
034250607, 034250634, 0835550052
หมายเหตุ
คลินิกปิดทำการวันจันทร์
วัน เวลาทำการคลินิก เวลาแพทย์ตรวจ ชื่อแพทย์
จันทร์ ปิดทำการ
อังคาร 11:00-19:00 11:00-19:00 พญ. ชาลิสา รัชพงษ์ไทย
พุธ 11:00-19:00 11:00-19:00 พญ. ชาลิสา รัชพงษ์ไทย
พฤหัสบดี 11:00-19:00 11:00-19:00 พญ. ชาลิสา รัชพงษ์ไทย
ศุกร์ 11:00-19:00 11:00-19:00 พญ. ชาลิสา รัชพงษ์ไทย
เสาร์ 10:00-18:00 10:00-18:00 พญ. ชาลิสา รัชพงษ์ไทย
อาทิตย์ 10:00-18:00 10:00-18:00 พญ. ชาลิสา รัชพงษ์ไทย
11:00-19:00 พญ. ชาลิสา รัชพงษ์ไทย
11:00-19:00 พญ. ชาลิสา รัชพงษ์ไทย
11:00-19:00 พญ. ชาลิสา รัชพงษ์ไทย
11:00-19:00 พญ. ชาลิสา รัชพงษ์ไทย
10:00-18:00 พญ. ชาลิสา รัชพงษ์ไทย
10:00-18:00 พญ. ชาลิสา รัชพงษ์ไทย
11:00-19:00 พญ. ชาลิสา รัชพงษ์ไทย
11:00-19:00 พญ. ชาลิสา รัชพงษ์ไทย
11:00-19:00 พญ. ชาลิสา รัชพงษ์ไทย
11:00-19:00 พญ. ชาลิสา รัชพงษ์ไทย
10:00-18:00 พญ. ชาลิสา รัชพงษ์ไทย
10:00-18:00 พญ. ชาลิสา รัชพงษ์ไทย
11:00-19:00 พญ. ชาลิสา รัชพงษ์ไทย
11:00-19:00 พญ. ชาลิสา รัชพงษ์ไทย
11:00-19:00 พญ. ชาลิสา รัชพงษ์ไทย
11:00-19:00 พญ. ชาลิสา รัชพงษ์ไทย
10:00-18:00 พญ. ชาลิสา รัชพงษ์ไทย
10:00-18:00 พญ. ชาลิสา รัชพงษ์ไทย
11:00-19:00 พญ. ชาลิสา รัชพงษ์ไทย
11:00-19:00 พญ. ชาลิสา รัชพงษ์ไทย
11:00-19:00 พญ. ชาลิสา รัชพงษ์ไทย
11:00-19:00 พญ. ชาลิสา รัชพงษ์ไทย
10:00-18:00 พญ. ชาลิสา รัชพงษ์ไทย
10:00-18:00 พญ. ชาลิสา รัชพงษ์ไทย
11:00-19:00 พญ. ชาลิสา รัชพงษ์ไทย
11:00-19:00 พญ. ชาลิสา รัชพงษ์ไทย
11:00-19:00 พญ. ชาลิสา รัชพงษ์ไทย
11:00-19:00 พญ. ชาลิสา รัชพงษ์ไทย
10:00-18:00 พญ. ชาลิสา รัชพงษ์ไทย
10:00-18:00 พญ. ชาลิสา รัชพงษ์ไทย

* โปรดดูหมายเหตุด้านบนประกอบเนื่องจากบางวันมีการเปิดปิดสลับ

จาก 21 คน
VIEWS
18966