ราชเทวีคลินิก สาขาชลบุรี
สถานที่ตั้ง
880/1-2 (ตรงข้ามท่าจอดรถทัวร์โรงแรมอิสเทิร์น) ถนนชัยชนะ ตำบลบางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร
038791965, 038288834, 0835550030
อีเมล
หมายเหตุ
วันอาทิตย์เปิดเฉพาะอาทิตย์ที่ 2 และ 4 ของเดือน
วัน เวลาทำการคลินิก เวลาแพทย์ตรวจ ชื่อแพทย์
จันทร์ 11:00-19:00 11:00-19:00 นพ. รุ่งโรจน์ ภคอริยะ
อังคาร 11:00-19:00 11:00-19:00 พญ. พรรณเพ็ญ ประภาศิริกุล
พุธ 11:00-19:00 11:00-19:00 นพ. รุ่งโรจน์ ภคอริยะ
พฤหัสบดี 11:00-19:00 11:00-19:00 นพ. ไพบูลย์ ประภาศิริกุล
11:00-19:00 พญ. พรรณเพ็ญ ประภาศิริกุล
ศุกร์ 11:00-19:00 11:00-19:00 นพ. วรพจน์ ดาวเรือง
เสาร์ 09:00-17:00 09:00-17:00 นพ. รุ่งโรจน์ ภคอริยะ
อาทิตย์ 09:00-17:00 09:00-17:00 นพ. วรพจน์ ดาวเรือง
11:00-19:00 นพ. รุ่งโรจน์ ภคอริยะ
11:00-19:00 พญ. พรรณเพ็ญ ประภาศิริกุล
11:00-19:00 นพ. รุ่งโรจน์ ภคอริยะ
11:00-19:00 นพ. ไพบูลย์ ประภาศิริกุล
11:00-19:00 พญ. พรรณเพ็ญ ประภาศิริกุล
11:00-19:00 นพ. วรพจน์ ดาวเรือง
09:00-17:00 นพ. รุ่งโรจน์ ภคอริยะ
09:00-17:00 นพ. วรพจน์ ดาวเรือง
11:00-19:00 นพ. รุ่งโรจน์ ภคอริยะ
11:00-19:00 พญ. พรรณเพ็ญ ประภาศิริกุล
11:00-19:00 นพ. รุ่งโรจน์ ภคอริยะ
11:00-19:00 นพ. ไพบูลย์ ประภาศิริกุล
11:00-19:00 พญ. พรรณเพ็ญ ประภาศิริกุล
11:00-19:00 นพ. วรพจน์ ดาวเรือง
09:00-17:00 นพ. รุ่งโรจน์ ภคอริยะ
09:00-17:00 นพ. วรพจน์ ดาวเรือง
11:00-19:00 นพ. รุ่งโรจน์ ภคอริยะ
11:00-19:00 พญ. พรรณเพ็ญ ประภาศิริกุล
11:00-19:00 นพ. รุ่งโรจน์ ภคอริยะ
11:00-19:00 นพ. ไพบูลย์ ประภาศิริกุล
11:00-19:00 พญ. พรรณเพ็ญ ประภาศิริกุล
11:00-19:00 นพ. วรพจน์ ดาวเรือง
09:00-17:00 นพ. รุ่งโรจน์ ภคอริยะ
09:00-17:00 นพ. วรพจน์ ดาวเรือง
11:00-19:00 นพ. รุ่งโรจน์ ภคอริยะ
11:00-19:00 พญ. พรรณเพ็ญ ประภาศิริกุล
11:00-19:00 นพ. รุ่งโรจน์ ภคอริยะ
11:00-19:00 นพ. ไพบูลย์ ประภาศิริกุล
11:00-19:00 พญ. พรรณเพ็ญ ประภาศิริกุล
11:00-19:00 นพ. วรพจน์ ดาวเรือง
09:00-17:00 นพ. รุ่งโรจน์ ภคอริยะ
09:00-17:00 นพ. วรพจน์ ดาวเรือง
11:00-19:00 นพ. รุ่งโรจน์ ภคอริยะ
11:00-19:00 พญ. พรรณเพ็ญ ประภาศิริกุล
11:00-19:00 นพ. รุ่งโรจน์ ภคอริยะ
11:00-19:00 นพ. ไพบูลย์ ประภาศิริกุล
11:00-19:00 พญ. พรรณเพ็ญ ประภาศิริกุล
11:00-19:00 นพ. วรพจน์ ดาวเรือง
09:00-17:00 นพ. รุ่งโรจน์ ภคอริยะ
09:00-17:00 นพ. วรพจน์ ดาวเรือง
11:00-19:00 นพ. รุ่งโรจน์ ภคอริยะ
11:00-19:00 พญ. พรรณเพ็ญ ประภาศิริกุล
11:00-19:00 นพ. รุ่งโรจน์ ภคอริยะ
11:00-19:00 นพ. ไพบูลย์ ประภาศิริกุล
11:00-19:00 พญ. พรรณเพ็ญ ประภาศิริกุล
11:00-19:00 นพ. วรพจน์ ดาวเรือง
09:00-17:00 นพ. รุ่งโรจน์ ภคอริยะ
09:00-17:00 นพ. วรพจน์ ดาวเรือง
11:00-19:00 นพ. รุ่งโรจน์ ภคอริยะ
11:00-19:00 พญ. พรรณเพ็ญ ประภาศิริกุล
11:00-19:00 นพ. รุ่งโรจน์ ภคอริยะ
11:00-19:00 นพ. ไพบูลย์ ประภาศิริกุล
11:00-19:00 พญ. พรรณเพ็ญ ประภาศิริกุล
11:00-19:00 นพ. วรพจน์ ดาวเรือง
09:00-17:00 นพ. รุ่งโรจน์ ภคอริยะ
09:00-17:00 นพ. วรพจน์ ดาวเรือง

* โปรดดูหมายเหตุด้านบนประกอบเนื่องจากบางวันมีการเปิดปิดสลับ

จาก 11 คน
VIEWS
24350