ราชเทวีคลินิก สาขางามวงศ์วาน
สถานที่ตั้ง
ห้องเลขที่ 622 ชั้น 6 ศูนย์การค้าเดอะมอลล์งามวงศ์วาน ถนนงามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร
021214898 , 021214899
วัน เวลาทำการคลินิก เวลาแพทย์ตรวจ ชื่อแพทย์
จันทร์ 10:30-20:30 12:00-20:30 พญ. นิจวรรณ เนียมประดิษฐ์
อังคาร 10:30-20:30 12:00-20:30 นพ. ชวลิต ช่วงชัยชัชวาล
พุธ 10:30-20:30 12:00-20:30 พญ. นันทิรัตน์ รุ่งศักดิ์แสงมณี
พฤหัสบดี 10:30-20:30 12:00-20:30 นพ. วีระชัย อรุณรักถาวร
ศุกร์ 10:30-20:30 12:00-20:30 พญ. ปิ่นหทัย เจียรวุฒิสาร
เสาร์ 10:30-20:30 11:00-14:30 พญ. กิ่งแก้ว วาสพกานต์
12:30-19:30 พญ. ลัลธริมา แสงประทีปทอง
อาทิตย์ 10:30-18:30 10:30-18:30 พญ. ฐิฎิพร ตันกิติยานนท์
12:00-20:30 พญ. นิจวรรณ เนียมประดิษฐ์
12:00-20:30 นพ. ชวลิต ช่วงชัยชัชวาล
12:00-20:30 พญ. นันทิรัตน์ รุ่งศักดิ์แสงมณี
12:00-20:30 นพ. วีระชัย อรุณรักถาวร
12:00-20:30 พญ. ปิ่นหทัย เจียรวุฒิสาร
11:00-14:30 พญ. กิ่งแก้ว วาสพกานต์
12:30-19:30 พญ. ลัลธริมา แสงประทีปทอง
10:30-18:30 พญ. ฐิฎิพร ตันกิติยานนท์
12:00-20:30 พญ. นิจวรรณ เนียมประดิษฐ์
12:00-20:30 นพ. ชวลิต ช่วงชัยชัชวาล
12:00-20:30 พญ. นันทิรัตน์ รุ่งศักดิ์แสงมณี
12:00-20:30 นพ. วีระชัย อรุณรักถาวร
12:00-20:30 พญ. ปิ่นหทัย เจียรวุฒิสาร
11:00-14:30 พญ. กิ่งแก้ว วาสพกานต์
12:30-19:30 พญ. ลัลธริมา แสงประทีปทอง
10:30-18:30 พญ. ฐิฎิพร ตันกิติยานนท์
12:00-20:30 พญ. นิจวรรณ เนียมประดิษฐ์
12:00-20:30 นพ. ชวลิต ช่วงชัยชัชวาล
12:00-20:30 พญ. นันทิรัตน์ รุ่งศักดิ์แสงมณี
12:00-20:30 นพ. วีระชัย อรุณรักถาวร
12:00-20:30 พญ. ปิ่นหทัย เจียรวุฒิสาร
11:00-14:30 พญ. กิ่งแก้ว วาสพกานต์
12:30-19:30 พญ. ลัลธริมา แสงประทีปทอง
10:30-18:30 พญ. ฐิฎิพร ตันกิติยานนท์
12:00-20:30 พญ. นิจวรรณ เนียมประดิษฐ์
12:00-20:30 นพ. ชวลิต ช่วงชัยชัชวาล
12:00-20:30 พญ. นันทิรัตน์ รุ่งศักดิ์แสงมณี
12:00-20:30 นพ. วีระชัย อรุณรักถาวร
12:00-20:30 พญ. ปิ่นหทัย เจียรวุฒิสาร
11:00-14:30 พญ. กิ่งแก้ว วาสพกานต์
12:30-19:30 พญ. ลัลธริมา แสงประทีปทอง
10:30-18:30 พญ. ฐิฎิพร ตันกิติยานนท์
12:00-20:30 พญ. นิจวรรณ เนียมประดิษฐ์
12:00-20:30 นพ. ชวลิต ช่วงชัยชัชวาล
12:00-20:30 พญ. นันทิรัตน์ รุ่งศักดิ์แสงมณี
12:00-20:30 นพ. วีระชัย อรุณรักถาวร
12:00-20:30 พญ. ปิ่นหทัย เจียรวุฒิสาร
11:00-14:30 พญ. กิ่งแก้ว วาสพกานต์
12:30-19:30 พญ. ลัลธริมา แสงประทีปทอง
10:30-18:30 พญ. ฐิฎิพร ตันกิติยานนท์
12:00-20:30 พญ. นิจวรรณ เนียมประดิษฐ์
12:00-20:30 นพ. ชวลิต ช่วงชัยชัชวาล
12:00-20:30 พญ. นันทิรัตน์ รุ่งศักดิ์แสงมณี
12:00-20:30 นพ. วีระชัย อรุณรักถาวร
12:00-20:30 พญ. ปิ่นหทัย เจียรวุฒิสาร
11:00-14:30 พญ. กิ่งแก้ว วาสพกานต์
12:30-19:30 พญ. ลัลธริมา แสงประทีปทอง
10:30-18:30 พญ. ฐิฎิพร ตันกิติยานนท์
12:00-20:30 พญ. นิจวรรณ เนียมประดิษฐ์
12:00-20:30 นพ. ชวลิต ช่วงชัยชัชวาล
12:00-20:30 พญ. นันทิรัตน์ รุ่งศักดิ์แสงมณี
12:00-20:30 นพ. วีระชัย อรุณรักถาวร
12:00-20:30 พญ. ปิ่นหทัย เจียรวุฒิสาร
11:00-14:30 พญ. กิ่งแก้ว วาสพกานต์
12:30-19:30 พญ. ลัลธริมา แสงประทีปทอง
10:30-18:30 พญ. ฐิฎิพร ตันกิติยานนท์

* โปรดดูหมายเหตุด้านบนประกอบเนื่องจากบางวันมีการเปิดปิดสลับ

จาก 10 คน
VIEWS
8365