เรื่องของอาหารกับการเกิดสิว
วันที่ 29 ธ.ค. 2553 | โดย RCSkinClinic Administratorปัญหาของอาหารที่เกี่ยวข้องกับการเกิดสิว ยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจน โดยมีความสงสัยเกี่ยวกับการรับประทานอาหารประเภทที่มีคาร์โบไฮเดรตสูงๆ ว่ามีความสัมพันธ์กับการเกิดสิว ดังนั้น นายแพทย์ Robyn N.Smith และคณะแห่งมหาวิทยาลัย RMIT ในออสเตรเลียได้ทำการวิจัย และตีพิมพ์รายงานใน J. Am.Acad Delmatol โดยแบ่งคนไข้เป็น 2 กลุ่ม กลุ่มหนึ่งได้รับอาหารที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำ (LOW GLYCEMIC INDEX) เปรียบเทียบกับอีกกลุ่ม ซึ่งได้รับอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตสูง โดยไม่สนใจค่าดัชนีน้ำตาล เป็นเวลา 3 เดือน พบว่ากลุ่มที่ได้รับอาหารที่มีค่าดัชนี น้ำตาลต่ำ มีจำนวนสิวลดลงมากกว่าอีกกลุ่มหนึ่ง นอกจากนี้น้ำหนักก็ลดลงมากกว่าด้วย

จากการศึกษานี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งแสดงว่าอาหารอาจจะมีความสัมพันธ์กับการเกิดสิว เนื่องจากในการศึกษายังไม่ได้ควบคุมปัจจัยอื่นๆ อีกหลายตัว ซึ่งอาจจะมีผลกับการหายของสิว

ข้อมูลเพิ่มเติม
ดัชนีน้ำตาล (Glycemic Index) เป็นค่าการตอบสนองของน้ำตาลในกระแสเลือด ต่อ 1 กรัม ของคาร์โบไฮเดรตในอาหาร เช่น เมื่อรับประทานแครอท ที่มีปริมาณคาร์โบไฮเดรต 1 กรัม แล้ววัดนำตาลในกระแสเลือดได้ต่ำกว่า เมื่อรับประทานขนมปังที่มีปริมาณคาร์โบไฮเดรต 1 กรัม แสดงว่าแครอทมีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำกว่าของขนมปัง

โดย นพ.ชวลิต ช่วงชัยชัชวาล

คัดลอกแล้ว
จาก 0 คน
VIEWS
9651
TAGS: