เปรียบเทียบระหว่างการทายาคลีโอซิน-ที (Cleocin-T)กับ โลชั่นคลินดาไมซิน ผสมกับเมโทรนิดาโซล ( Clindamycin & metronidazole) ในการรักษาคนไข้ที่เป็นสิวอักเสบและสิวอุดตัน
วันที่ 22 ธ.ค. 2553 | โดย Redlab User

นพ.วีรชัย ลดาคม พ.บ.

วัตถุประสงค์   เพื่อเปรียบเทียบผลการรักษาระหว่างยาคลีโอซิน-ที (CT)  และยาผสมของคลินดามัยซินและเมโทรนิดาโซล(CM) ในผู้ป่วยสิวอักเสบรุนแรงน้อย

วิธีการศึกษา   ผู้ป่วย 56 ราย อายุ 12-30 ปี  เป็นชาย 11 ราย หญิง 45 ราย  หยุดการรักษาอื่นๆ อย่างน้อย 4 สัปดาห์     โดยมีสิวอุดตันและสิวอักเสบเม็ดเล็กๆ (Papule)     ศึกษาแบบ double blind      โดยทายาหลังอาบน้ำเช้า-เย็น   ระยะเวลา  8 สัปดาห์     ประเมินผลทุก 2 สัปดาห์      โดยนับจำนวนของสิวทั้งหมดบนใบหน้า    ตรวจด้วย Wood’ s lamp และถ่ายรูปก่อนรักษาทุกครั้ง

ผลการศึกษา  ผู้ป่วย 31 ราย (55.4 %)  รักษาตลอด 8 สัปดาห์      เป็นกลุ่ม CT 18 ราย    ชาย 6 ราย หญิง 12 ราย      กลุ่ม CM  มี 13 ราย   ชาย 2 ราย   หญิง 11 ราย    ในกลุ่ม CT จำนวนสิวอักเสบลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเช่นเดียวกับในกลุ่ม CM         จากการเปรียบเทียบผลการรักษาของกลุ่ม CT และ CM ไม่พบความแตกต่างไม่ว่าจะเป็นสิวอุดตัน สิวอักเสบ และจำนวนสิวทั้งหมด

สรุป             ไม่พบความแตกต่างของผลการรักษาสิวของยาคลีโอซิน-ที และยาผสม CM

คัดลอกแล้ว
จาก 0 คน
VIEWS
5949