อาการแสดงทางคลินิกที่ไม่คุ้นเคยของ Arthropod reaction: การกระจายทั่วของ Herpetiform eruption
วันที่ 22 ธ.ค. 2553 | โดย Redlab User

สุเทพ   จิระสุทัศน์  พ.บ.

Abstract
      Clinical manifestion ของ arthropod reactions นั้นค่อนข้างจะมี variation มาก เช่น อาจจะมา present ด้วย lesion ที่เป็น papular urticaria, erythematous macule, papule with or without central punctum, vesicles, pustules, nodules หรือ purpura และส่วนใหญ่จะพบเป็น localized อยู่แถว exposed area ซึ่ง lesion เหล่านี้อาจเกิดจาก Mechanism ต่างๆ  เช่น  injection  ของ antigenic substance ใน sensitized patient หรือ injection ของ toxic substances หรือ contact  reaction with secretion, bodies of the arthropods สำหรับคนไข้ case นี้เป็น reaction ที่มี skin lesion เป็น unusual case ของ Arthropod widespread Herpetiform eruption บริเวณ cover area ลักษณะคล้าย lesion ของ Herpes infection หรือ Herpetiform dermatitis แต่จากการทำ Tzanck’s preparation, Biopsy และ viral culture ได้ confirm Diagnosis

คัดลอกแล้ว
จาก 0 คน
VIEWS
5104