ลมพิษ Urticaria
วันที่ 22 ธ.ค. 2553 | โดย Redlab User


ลมพิษเป็นโรคผิวหนังที่พบได้บ่อยในเวชปฏิบัติ ลักษณะของรอยโรคที่สำคัญ คือ ผื่นหรือปื้นนูนแดง มีอาการคัน มีขนาดและรูปร่างแตกต่างกันไปหลายรูปแบบ เกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันลักษณะการดำเนินของโรคค่อนข้างจำเพาะ คือ "มาเร็วไปเร็ว" มักจะหายไปภายในระยะเวลาไม่นาน ผื่นประเภทนี้เกิดจากการที่ Cell ชนิดหนึ่งในผิวหนัง หลั่งสารที่มีชื่อว่า Histamine ออกมามาก โดยผ่านหรือไม่ผ่านกระบวนการทางภูมิคุ้มกันมากผิดปกติ
สาเหตุที่พบได้บ่อย คือ
  1. แมลงต่อย
  2. แพ้ยา
  3. รับประทานอาหารบางชนิด เช่น อาหารทะเล
  4. การสัมผัสสารเคมี
  5. การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ เช่น ความร้อนจากการออกกำลังกาย
  6. โรคติดเชื้อบางชนิด เช่น โรคพยาธิ
  7. ความเครียด วิตกกังวล


การรักษาและป้องกันเบื้องต้น คือ
  1. หลีกเลี่ยงและรักษาสาเหตุที่เกี่ยงข้อง
  2. รับประทานยาประเภท Antihistamine
  3. Corticosteroid ระยะสั้น
คัดลอกแล้ว
จาก 0 คน
VIEWS
20614
TAGS: