รอยขาวจากสารเคมี
วันที่ 22 ธ.ค. 2553 | โดย Redlab User
เป็นรอยขาวที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีการสัมผัสถูกสารเคมี มีลักษณะเป็นจุด หรือเป็นวงขาวหรือปื้นใหญ่ๆ มักจะเกิดกระจัดกระจายไปตามบริเวณที่ถูกสารเคมี โดยไม่มีรูปแบบที่แน่นอน สารเคมีที่ทำให้เกิดรอยขาวแบ่งออกเป็น 2 ประเภทได้แก่

1. สารเคมีที่ทำให้เกิดรอยขาวถาวร ได้แก่สารปรอท (ammoniate mercury) และ Monobenylether of Hydroquinone หรือ MBEH ซึ่งผสมอยู่ในเครื่องสำอาง

2. สารเคมีที่ทำให้เกิดรอยขาวชั่วคราว ได้แก่ สารไฮโดรควิโนน (Hydroquinone) ซึ่งพบในยารักษาฝ้า สาร Azelaic acid ที่ใช้รักษารอยดำบนผิวหนัง เช่น ฝ้า กระ หรือรอยดำ นอกจากนี้ยังมี Corticosteroid, Chloroquine, Butylate Hydroxytoluene เป็นต้น สารเคมีกลุ่มนี้ เมื่อหยุดใช้รอยขาวที่เกิดขึ้นก็จะค่อยๆ จางหายไป
คัดลอกแล้ว
จาก 0 คน
VIEWS
12465