ผลของสารบางชนิดต่อการทำให้เกิดฟองของสารลดแรงตึงผิว (Lathering of surfactants)
วันที่ 22 ธ.ค. 2553 | โดย Redlab User

จิราภา   สุวรรณประกร
คลินิกโรคผิวหนังไลออนส์สุพรรณหงส์


บทคัดย่อ
      การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาอิทธิพลของน้ำกระด้าง สารกันการรวมตัว สารเพิ่มความหนืด และสารปรับสภาพ ที่มีผลต่อฟองของสารลดแรงตึงผิวชนิด anionic และ amphoteric ซึ่งใช้เป็นส่วนผสมหลักในการเตรียมแชมพูทั่วไป  พบว่าสารลดแรงตึงผิวชนิด amphoteric ในน้ำกลั่นจะให้ฟองน้อยกว่าสารลดแรงตึงผิวชนิด anionic น้ำกระด้าง   สารกันการรวมตัว  สารเพิ่มความหนืด และสารปรับสภาพ  ที่มีผลกระทบต่อฟองของสารลดแรงตึงผิวชนิด anionic ต่อไปนี้น้อยมาก หรืออาจกลับทำให้ฟองดีขึ้น ได้แก่ sodium lauryl sulfate, sodium lauroyl sarcosinate และ sodium alpha-olefin sulfonate ส่วนสารเพิ่มความหนืดและสารปรับสภาพที่เติมลงไปแล้วทำให้มีกระทบต่อฟองของสารลดแรงตึงผิวเพียงเล็กน้อยคือ lauric diethanolamide และ hydrolyzed animal protein ตามลำดับ

คัดลอกแล้ว
จาก 1 คน
VIEWS
6898