ปริมาณครีมกันแดดกับการป้องกันรังสี
วันที่ 29 ธ.ค. 2553 | โดย RCSkinClinic Administrator

ตามทฤษฎีปริมาณครีมกันแดดที่จะทำให้การป้องกันตาม SPF (Sun Protection Factor) ที่ระบุว่า เราต้องใช้ครีมปริมาณ 2 มิลลิกรัม (มก.) ต่อพื้นที่ผิว 1 ตารางเซนติเมตร (ตร.ซม.) แต่ในทางปฏิบัติโดยทั่วไปพบว่า การใช้ครีมกันแดดจะอยู่ที่ปริมาณ 0.5 มก./ตร.ซม. ซึ่งค่า SPF จะลดลงอย่างมาก

วารสารโรคผิวหนังของอังกฤษ (British Journal of Dermatology) ได้ตีพิมพ์งานวิจัยของ Annesofie Faurschou ซึ่งทำการศึกษาผลของการใช้ครีมกันแดดในปริมาณที่แตกต่างกัน พบว่าค่า SPF จะลดลงอย่างน่าใจหาย เช่น หากเราใช้ปริมาณครีมกันแดดที่มี SPF 16 ลดลงจาก 2 มก./ตร.ซม. ตามมาตรฐาน เหลือ 1 ตร.ซม. ค่า SPF จะลดลงเหลือเพียง 4 และถ้าเราใช้เพียง 0.5 มก/ตร.ซม. ค่า SPF ก็จะลดลงเหลือเพียง 2 เท่านั้น

ข้อมูลเพิ่มเติม
SPF เป็นค่าที่บอกถึงความสามารถในการป้องกันรังสี UVB โดยปกติจะแนะนำให้เลือกได้ SPF >= 15 ในกรณีปกติ หรือ SPF >= 30 กรณีที่จะออกแดดปานกลาง

พื้นที่ผิวหน้าของคนไทย
จากการศึกษาเบื้องต้นเราพบว่า พื้นที่ผิวหน้าของคนไทยจะอยู่ระหว่าง 250-270 ตร.ซม. ดังนั้นปริมาณครีมกันแดดที่จะต้องใช้จะเท่ากับ 500-540 มก. หรือ 0.5 กรัม


โดย นพ.ชวลิต ช่วงชัยชัชวาล

คัดลอกแล้ว
จาก 0 คน
VIEWS
9055
TAGS: