ประสิทธิภาพของยาทา Tranexamic acid ในการรักษาฝ้า
วันที่ 22 ธ.ค. 2553 | โดย Redlab User

ศิริวรรณ  เอื้อไพโรจน์ถาวร

ศูนย์การแพทย์ไลออนส์สุพรรณหงส์

 

ที่มา
 มีการใช้ยาทา Tranexamic acid  ทาผิวหนังสัตว์ทดลอง พบว่าสามารถป้องกันการเกิดรอยดำจากการกระตุ้นของรังสียูวี  นอกจากนี้ยังมีการใช้ยารับประทาน Tranexamic acid  ร่วมกับการทำ Iontophoresis  สารที่ทำให้ผิวขาวในการรักษาผู้ป่วยฝ้า พบว่าได้ผลดี

วัตถุประสงค์
 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของยาทา Tranexamic acid  ในการรักษาผู้ป่วยฝ้า

วิธีศึกษา
 ผู้ป่วยหญิง 33 คน ชาย 2 คน อายุเฉลี่ย  36.2 ปี ใช้ยา  0.2% Tranexamic acid  ในไลโปโซมทาที่ฝ้าบริเวณใบหน้าทั้ง 2 ด้าน  เช้าและเย็น เป็นเวลา 12 สัปดาห์   ประเมินผลโดยแพทย์และความพึงพอใจของผู้ป่วยที่ 12 สัปดาห์  วัดค่า Melanin score ทุก 4 สัปดาห์  โดยใช้ Mexameter  แล้วหาความแตกต่าง Melanin score ระหว่างผิวปกติและบริเวณที่เป็นฝ้า (Melanin score)

ผลการศึกษา
 พบว่า 0.2 % Tranexamic acid  ในไลโปโซม ทำให้ค่าเฉลี่ยของ  Melanin score  ลดลงอย่างมีนัยสำคัญสำหรับใบหน้าทั้ง 2 ข้าง โดยพบอาการข้างเคียงเพียงเล็กน้อย

สรุป
 ยาทา 0.2 % Tranexamic acid  ในไลโปโซมปลอดภัยและมีประสิทธิภาพดี  จึงอาจเป็นทางเลือกหนึ่งในผู้ป่วยฝ้า

คัดลอกแล้ว
จาก 0 คน
VIEWS
32400