ค่า MED ของแสงแดดในประเทศไทย
วันที่ 22 ธ.ค. 2553 | โดย Redlab User

บทคัดย่อ
       จากการทดลองหาค่า MED ของรังสี ultraviolet B (UVB) ในแสงแดดธรรมชาติที่ชายทะเลในปลายฤดูร้อนระหว่างเวลา 10.00-11.00 น. พบว่ากลุ่มของคนมี skin type II, III และ IV จะมีค่า MED เป็นหน่วยเวลาโดยเฉลี่ยเท่ากับ 35, 40 และ 48 นาที ตามลำดับและเมื่อเปรียบเทียบความเข้มของ UVB ในเวลาเดียวกันของชานกรุงเทพมหานคร  ในวันที่ท้องฟ้าโปร่งในช่วงเวลาและฤดูเดียวกัน  พบว่าที่กรุงเทพฯ จะมีความเข้มข้นประมาณ 85% ของที่ชายทะเล  ดังนั้น จึงสามารถใช้ค่า MED ที่ได้นี้เป็นมาตรฐานในการให้ขนาดของแสงแดดแก่คนไข้ psoriasis ในการตากแดดครั้งแรก (initial dose) ในบริเวณชานกรุงเทพฯ หรือที่อื่น ๆ ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลพอ ๆ กัน  ฤดู  สภาพดินฟ้าอากาศและเวลาเดียวกันโดยไม่ต้องคำนวณให้ยุ่งยาก

คัดลอกแล้ว
จาก 0 คน
VIEWS
5054