การใช้ Glycolic acid 70 % ในการรักษาสิว ฝ้า รอยเหี่ยวย่นและสิวเสี้ยน
วันที่ 22 ธ.ค. 2553 | โดย Redlab User

พญ.พรรณเพ็ญ จริยวิลาศกุล

ที่มา
 Glycolic acid  อยู่ในกลุ่ม alpha-hydroxy acid ที่ความเข้มข้นต่ำสามารถลด corneocyte cohesion ที่บริเวณ lower stratum corneum  และที่ความเข้มข้นสูงทำให้เกิด epidermolysis  นำมาใช้ใน skin disease โดยเป็นสารที่มีความปลอดภัยสูง

จุดประสงค์    
 เพื่อศึกษาว่า Glycolic acid 70% ใช้ร่วมกับ standard treatment ในการรักษาสิว  ฝ้า รอยเหี่ยวย่นและสิวเสี้ยน  จะให้ผลแตกต่างจาก standard treatment อย่างเดียวหรือไม่

วิธีการศึกษา
 อาสาสมัคร 5 คน เป็นสิว grade 1-2 ได้รับ standard treatment และใช้ 70% glycolic acid ทาใบหน้าทุก 1 สัปดาห์ ซีกเดียว เพื่อเปรียบเทียบกับด้านที่ไม่ได้ทา

ผล
 ผู้ป่วยทั้งหมด 5 คน ชาย 3  หญิง 2 อายุ 16-24 ปี ได้รับ antibiotic และ 5% benzoyl peroxide ร่วมกับการใช้ 70% glycolic peeling  ผู้ป่วย 2 ราย สิวดีขึ้นในด้านที่ทำ peel   อีก 2 รายดีพอๆ กัน  ส่วนอีก 1 ราย ด้านที่ไม่ได้ทำ peel ดีกว่า

 

 

คัดลอกแล้ว
จาก 0 คน
VIEWS
6519