การใช้ Glycolic acid 70% ในการรักษาสิวเสี้ยน
วันที่ 22 ธ.ค. 2553 | โดย Redlab User

พญ.วาณีวรรณ บูรณะประทีปไพศาล พบ.

 

ที่มา                  มีการนำกรดไกลโคลิค มาใช้ในการรักษาโรคผิวหนังหลายชนิด  โดยมีความปลอดภัย 

จุดประสงค์     เพื่อศึกษาผลของการใช้กรดไกลโคลิค 70% ในการรักษาสิวเสี้ยนร่วมกับการรักษาแบบปกติ

วิธีการศึกษา   ผู้ป่วยสิวเสี้ยนจะได้รับการทากรดไกลโคลิค 70%     สัปดาห์ละ 1 ครั้งนาน 8 สัปดาห์ โดยเปรียบเทียบด้านซ้ายและขวา

ผลการศึกษา   ผู้ป่วยสิวเสี้ยน 5 ราย ชาย 2 ราย  หญิง 3 ราย อายุ 15-23 ปีได้รับการรักษาด้วยยาทากรดวิตามินเอ 0.05% 2 ราย   อีก 3 ราย  ไม่ได้ยาตัวอื่น ทั้ง 7 ราย  ได้รับกรดไกลโคลิค 70% เพียงด้านเดียว    โดย 3 ใน 7 ราย รักษาจนครบ 8 สัปดาห์  และไม่พบการดีขึ้นของสิวเสี้ยนในผู้ป่วยทั้งหมด

สรุป   การลอกผิวด้วยกรดไกลโคลิค 70%  ไม่ได้ผลในการรักษาสิวเสี้ยน

คัดลอกแล้ว
จาก 0 คน
VIEWS
5521