การศึกษานำร่อง : การทำการฉายแสง (PUVA) สัปดาห์ละครั้ง เพื่อรักษาโรคสะเก็ดเงินชนิด chronic plaque
วันที่ 22 ธ.ค. 2553 | โดย Redlab User

นพ. พลชุม บุญพรรคนาวิก

วิธีการศึกษา
ผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินชนิด chronic plaque 30 ราย  รักษาด้วย PUVA สัปดาห์ละ 1 ครั้ง  เป็นเวลา
12 สัปดาห์

การประเมินผล
ประเมินพื้นที่ของรอยโรคและระดับของขุย  ความแดงและความหนาของรอยโรค  โดยใช้ 5 point scale

ผลการรักษา
ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นอย่างชัดเจน ( 90 %) 2 ราย, ดีขึ้นปานกลาง (50-90%)  2 ราย, ดีขึ้นเล็กน้อย (ลดลง 20%) 10 ราย ส่วนอีก 8 ราย ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

สรุป
การรักษาวิธีนี้ประสิทธิภาพยังไม่ดีนัก   แต่อาจเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ไม่สามารถมาพบแพทยืมากกว่าสัปดาห์ละ 1 ครั้ง  โดยร่วมกับการรักษาวิธีอื่นๆ

คัดลอกแล้ว
จาก 1 คน
VIEWS
4816