การรักษา Steatocystoma และ Epidermalcyst ด้วย 40% TCA
วันที่ 22 ธ.ค. 2553 | โดย Redlab User

นพ. วีรพงศ์  ปิ่นอนงค์

ที่มา
การรักษา Steatocystoma และ epidermal cyst มีหลายวิธี     มีการกลับมาเป็นอีกได้บ่อย

วิธีการศึกษา
ผู้ป่วยที่เป็น Steatocystoma และ epidermal cyst  เลือกขนาด 2-4 มิลลิเมตร    เจาะด้วยเข็มแล้วเอา content ออก     แล้วหยอดด้วย  40 % TCA

การประเมินผล
โดยการถ่ายรูปก่อนและหลังที่  3 และ  5 เดือน  และนับจำนวนที่หายและกลับมาเป็นใหม่

ผลการศึกษา
- Steatocystoma 19 จุด  หายดีไม่มีการกลับมาเป็นใหม่
- epidermal cyst 32 จุด 
- ที่ 4-5 เดือน หายดี (84.38%)       เป็นใหม่ (15.6%)
- ที่ 6 เดือนหายดีทั้งหมด

คัดลอกแล้ว
จาก 0 คน
VIEWS
9255