การรักษาฝ้าโดยการทำ Iontophoresis ด้วย ยา LAX-1
วันที่ 22 ธ.ค. 2553 | โดย Redlab User

พญ. สุภัทรา  เกษมธรรมแสวง

ที่มา
ฝ้าเป็นโรคเรื้อรังใช้เวลารักษายาวนาน   ยาที่ใช้ในการรักษามีหลายชนิดและผลการรักษาแตกต่างกัน   ไอออนโตฟอเรซีส ช่วยการดูดซึมผ่านผิวหนังของยา

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาผลการรักษาฝ้าโดยการทำไอออนโตฟอเรซีสของ LAX-1 เทียบกับด้านที่ไม่ได้รักษา

วิธีการ
ผู้ป่วยหญิง  13  คน  อายุ  28-47 ปี  เป็นฝ้าชนิด  epidermal หรือ combined type รักษาโดยการทำไอออนโตฟอเรซีสด้วย LAX-1  ที่ฝ้าด้านหนึ่งของใบหน้า สัปดาห์ละ   1  ครั้ง   เป็นเวลา  12  สัปดาห์   ถ่ายรูปก่อนการรักษาและหลังการรักษา  4, 8, 12  สัปดาห์  

ผลการศึกษา
ผู้ป่วย 10 ใน 13 คน รักษาจนครบการศึกษาพบว่าด้านที่ทำการรักษาดีขึ้นปานกลาง 20-30%  และไม่มีการเปลี่ยนแปลง 10-40%  ส่วนด้านที่ไม่ได้ทำการรักษาไม่เปลี่ยนแปลง 80%

สรุป
การรักษาฝ้า   โดยการทำไอออนโตฟอเรซีสด้วย LAX-1   ให้ผลการรักษาปานกลาง  อาจนำมาใช้ร่วมกับการรักษาที่มีอยู่

คัดลอกแล้ว
จาก 0 คน
VIEWS
5981