การรักษาตกกระโดยใช้เลเซอร์ Long pulsed alexandrite ในผิวคนเอเชีย
วันที่ 22 ธ.ค. 2553 | โดย Redlab User

มนัสยา  สำราญรัตน์
สุเทพ  จิระสุทัศน์
ศูนย์การแพทย์ไลออนส์สุพรรณหงส์

ที่มา
 มีการนำเอาเลเซอร์ alexandrite มาใช้ในการรักษาไฝเมลานินขนาดเล็ก โดยไม่มีแผลเป็น เราเชื่อว่าความยาวคลื่น 755 นาโนมิเตอร์น่าจะมีประสิทธิภาพต่อกระและกระแดด

วัตถุประสงค์
 เพื่อประเมินความปลอดภัยและประสิทธิภาพของเลเซอร์ long – pulsed alexandrite ในการรักษากระและกระแดดในคนเอเชีย

วิธีการศึกษา
 ผู้ป่วยหญิงไทย 9 คน ผิวตาม Fitzpatrick Type III – IV  ทำการรักษา 1-5 ครั้ง แต่ละครั้ง ห่างกัน 1 สัปดาห์  โดยเปรียบเทียบแบบซ้าย – ขวา ด้วยวิธีการถ่ายรูปก่อนและหลังการรักษาครั้งสุดท้าย

ผลการศึกษา
 จากผู้ป่วย 9 คน   3 คน เป็นกระ   6 คน เป็นกระแดด   8 คน กระจางลง   1 คน ไม่เปลี่ยนแปลง  ผลข้างเคียงมีเพียงเล็กน้อย โดยไม่มีแผลเป็น

สรุป
 เลเซอร์ long – pulsed alexandrite  ปลอดภัย และสามารถเป็นทางเลือกสำหรับการใช้รักษากระ และกระแดดในคนเอเชีย

คัดลอกแล้ว
จาก 0 คน
VIEWS
6671