การประเมินผลและการรักษาสิวที่เป็นระบบแบบใหม่ที่ใช้ง่าย
วันที่ 22 ธ.ค. 2553 | โดย Redlab User

พิชิต        สุวรรณประกร  พ.บ.
ปริทัศน์   ศุกรีเขตร  พ.บ.
วีรชัย     ลดาคม  พ.บ.

ที่มา

       การประเมินผลการตอบสนองต่อการรักษาสิว เป็นสิ่งสำคัญ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจ ผู้เขียนและคณะจึงเสนอ การรักษาสิวที่เป็นระบบ เพื่อความสะดวกและได้ผลดี

วิธีการ

       เป็นการศึกษาแบบ retrospective ติดตามการรักษาผู้ป่วยสิว โดยได้รับยารับประทาน  ซึ่งแบ่งเป็น  1st, 2 nd และ 3 rd Line drug  ตามลักษณะของการอักเสบคือ Papule, nodulocystic nodule และ multiple cystic แล้วทำการประเมินเพื่อตัดสินใจ

ผลการศึกษา

       ผู้ป่วยทั้งหมด 1,868 คน ผู้หญิง 99.7% ผู้ชาย 0.3% ตอบสนองต้องการรักษา 1,631 ราย (87.31%)

สรุป

       ผลการศึกษาโดยใช้ การรักษาสิวที่เป็นระบบ ได้ผลตอบสนองต่อการรักษาค่อนข้างดี และใช้ระยะเวลาสั้น

คัดลอกแล้ว
จาก 0 คน
VIEWS
4883