การฉีดสาร Botulinum toxin type A เข้าผิวหนังแท้เพื่อรักษาริ้วรอย ยกกระชับผิว รูขุมขนโต และหน้ามัน
วันที่ 22 ธ.ค. 2553 | โดย Redlab User

ธิดา    จิระนันท์สิริ
สุเทพ    จิระสุทัศน์
ศูนย์การแพทย์ไลออนส์สุพรรณหงส์

ที่มา
 มีการใช้สาร Botulinum toxin type A (BTX-A) ฉีดเข้าผิวหนังแท้แพร่หลาย

วัตถุประสงค์
 เพื่อศึกษาประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ BTX-A เมื่อฉีดเข้าชั้นหนังแท้เพื่อรักษาริ้วรอยหนังตาล่าง   การคล้อยของหนังตาบน   การคล้อยของหนังตาบนร่วมกับอาการคิ้วตก   ผิวหน้าหย่อนคล้อย   ร่องแก้ม   รูขุมขนโตและผิวหน้ามัน

วิธีการศึกษา
 คนไข้หญิง 29 คน  อายุ 25-80 ปี  ได้รับการฉีด BTX  ที่ใบหน้า ด้วยขนาด 0.24 ยูนิต ต่อตำแหน่ง  ยกเว้นบริเวณหนังตาบนซึ่งจะฉีด 2 ยูนิต ต่อตำแหน่ง

การประเมินผล
 จะทำที่สัปดาห์ที่ 2, 4, 8, 12 และ 16 โดยเปรียบเทียบกับก่อนการรักษา  ผู้ป่วยจะประเมินความพึงพอใจโดยรวมและแพทย์ 3 คน ประเมินภาพถ่ายและใช้ Sebutape เพื่อประเมินความมันของใบหน้า

ผลการศึกษา
 ผลการประเมินความพึงพอใจโดยรวมโดยผู้ป่วยต่อริ้วรอย   การยกกระชับ และรูขุมขนสูงกว่า การประเมินภาพถ่ายโดยแพทย์ ซึ่งผู้ป่วยพึงพอใจอยู่ในระดับเล็กน้อยถึงปานกลางส่วนแพทย์พบว่าไม่เปลี่ยนแปลงถึงเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย

สรุป
 การฉีด BTX-A เข้าหนังแท้ปลอดภัยและได้ผลสำหรับริ้วร้อย  การยกกระชับผิวหน้า      รูขุมขนโตและหน้ามัน

คัดลอกแล้ว
จาก 0 คน
VIEWS
6926