การกรอผิวแบบตื้น (Microdermabrasion) รักษากระบนผิวหน้าคนเอเชีย
วันที่ 22 ธ.ค. 2553 | โดย Redlab User

วราภรณ์ นิมิตธเนศ พ.บ.,
ศูนย์การแพทย์ไลออนส์สุพรรณหงส์

บทคัดย่อ
บทนำ
     Freckles หรือกระ เป็น superficial melanotic lesions ที่พบได้บ่อยที่บริเวณใบหน้าและบริเวณผิวโดนแสงแดด พยาธิสภาพของกระจะมีการเพิ่มขึ้นของ melanin pigment โดยที่จำนวนของ melanocyte ไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน การใช้เทคนิค superficial resurfacing เช่น ในวิธี microdermabrasion (MDA) นับเป็นวิธีการใหม่ ในการนำทดลองใช้ในการรักษา facial freckles ใน Asian skin

วัตถุประสงค์ศึกษา
     เพื่อวัดประสิทธิภาพในการใช้วิธีการ microdermabrasion เพื่อรักษา facial frecklesใน Asian skin

วัสดุและวิธีการศึกษา
     ทำการรักษาผู้ป่วย facial freckles โดยใช้วิธีการ microdermabrasion resurface skin ในชั้น epidermis จำนวน 10 ครั้ง (สัปดาห์ละ 1 ครั้ง) Aluminum Oxide Crystal เป็นตัว peeling โดยประเมินผลการศึกษาจากภาพถ่ายและให้ผู้ป่วยร่วมประเมินความพึงพอใจ

ผลการรักษา
     มีผู้เข้าร่วมการศึกษาทั้งหมด 10 ราย เป็นผู้หญิงทั้งหมด ประเมินจากภาพถ่าย ผู้ป่วยทุกรายมีรอยกระจางลงเล็กน้อย (mild improvement) และประเมินโดยผู้ป่วยพบว่ากว่า 80% ของผู้ป่วยมีความพึงพอใจในวิธีการและผลการรักษานี้ และ 20% รู้สึกเฉย ๆ ร่วมกับมีผลข้างเคียงน้อย เช่น มีเพียงสิว 1-2 จุดเท่านั้นในผู้ป่วยบางราย อีกทั้งหลังทำ MDA ผู้ป่วยทุกรายมีผิวหน้าเรียบเนียนใสมากขึ้นทุกราย

สรุปผลการศึกษา
     วิธีการ microdermabrasion มีผลดีเพียงเล็กน้อยในการช่วยรักษา facial freckles ใน Asian skin อย่างไรก็ตามการทำ microdermabrasion สามารถช่วยในเรื่องของความเรียบเนียนใสของใบหน้าได้เป็นอย่างดี ดังนั้นการใช้ microdermabrasion ร่วมกับวิธีการอื่นอาจช่วยให้ผลการรักษา facial freckles ใน Asian skin มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

คัดลอกแล้ว
จาก 1 คน
VIEWS
10225