Precision Medicine มิติใหม่ของการรักษาสิว
วันที่ 13 ก.ย. 2562 | โดย ราชเทวีคลินิก
สิว..เป็นได้ รักษาไม่หายขาดก็จริง แต่ราชเทวีคลินิกสามารถควบคุมและดูแลรักษาให้ดีขึ้นได้ภายใต้แนวทางการรักษาแบบ “หลักการแพทย์แม่นยำ” (Precision Medicine)

Content-new-era-acne-01.jpg
มาทำความรู้จักเกี่ยวกับเรื่องของสิวกันก่อนดีกว่า เราแบ่งประเภทของสิวออกเป็น 4 ไทป์ ด้วยกัน คือ
1. สิวไทป์วัน (Acne TYPE I) สิวอุดตัน คือ สิวอุดตันหัวเปิดหรือหัวดำ ซึ่งมีลักษณะหัวดำๆ กับสิวอุดตันหัวปิดหรือหัวขาว  โดยจะเห็นเป็นตุ่มนูนๆ เล็กๆ สีเดียวกับผิว (Normal Skin Color)
2. สิวไทป์ทูว์ (Acne TYPE II) สิวอักเสบเริ่มต้น มีลักษณะเป็นเม็ดสีชมพูเรื่อๆ เจ็บๆ คันๆ ซึ่งสิวไทป์นี้จะมีอายุไม่เกิน 2-3 วัน ถ้าเรารู้ไม่เท่าทันและหยุดมันไว้ไม่ได้มันจะกลายร่างไปเป็นสิวอักเสบทันที
3. สิวไทป์ทรี (Acne TYPE III) สิวอักเสบเต็มที่ จะเห็นเป็นตุ่มแดงๆ ซึ่งมักมีขนาดไม่เกิน 5 มิลลิเมตร มีอาการเจ็บได้
4. สิวไทป์โฟร์ (Acne TYPE IV) สิวอักเสบรุนแรง เป็นสิวเม็ดใหญ่และลึก ขนาดมักจะใหญ่กว่า 5 มิลลิเมตร มีการอักเสบรุนแรงกว่า หากรักษาไม่ดีพอจะมีโอกาสในการเกิดแผลเป็น (Acne Scar) ได้ง่าย
Content-new-era-acne-02.jpg

มิติใหม่ของการรักษาสิวที่ราชเทวีคลินิก ด้วยแนวทางการรักษาแบบหลักการแพทย์แม่นยำ (Precision Medicine) ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Precision of Beauty” นั้น นอกจากจะให้การดูแลรักษาแล้วยังมุ่งเน้นให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดูแลผิวหน้าอย่างถูกวิธีอีกด้วย

การแพทย์แม่นยำ เป็นแนวทางทางการแพทย์ใหม่ใน การรักษา (Treatment) และ การป้องกัน (Prevention) โดยจะให้ความสำคัญกับความแตกต่างของแต่ละบุคคล ในเรื่องของ พันธุกรรม (Genes) สิ่งแวดล้อม (Environment) และวิถีการดำเนินชีวิต (Lifestyle) ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อบุคคลทางด้านผลของการรักษาและการป้องกัน

แนวทางนี้จะช่วยให้แพทย์และนักวิจัยสามารถคาดการณ์ (Predict) ได้แม่นยำเพิ่มขึ้น ว่าแนวทางการรักษาและการป้องกันชนิดใดสำหรับโรคหนึ่งๆ จะได้ผลในกลุ่มคนไข้กลุ่มใด

การเข้าสู่แนวทางการรักษาแบบ Precision Medicine จะช่วยให้เรารู้ได้ว่าสิวที่อยู่บนหน้าเราเป็นสิวไทป์อะไร ต้องใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์รักษาสิวตัวใดจึงจะถูกต้องเหมาะสมและได้ผลดี โดยจะเริ่มที่การตรวจผิวด้วย Triple S Test (Smooth & Soft Skin Test) ซึ่งเป็นวิธีการตรวจวัดผิวที่ทำให้เรารู้ถึงปัญหาที่แท้จริงของผิว จะทำให้คุณรู้ทันทีเลยว่าผิวของคุณนั้นยังปรกติดีอยู่จริงหรือไม่ และสามารถใช้วัดประสิทธิภาพในการรักษาให้คุณสามารถติดตามผลลัพธ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของผิวหลังจากได้รับการดูแลแก้ไขแล้ว   

Content-new-era-acne-03.jpg
จากนั้นจะเข้าสู่โปรแกรม Acne IA Scan ด้วยกล้อง FIA (Facial Image Assessment) ซึ่งเป็นระบบของ–การบันทึกผลประมวลผล และติดตามผลการรักษาสิวบนใบหน้าด้วย IA (Image Analyser) เครื่องมือถ่ายภาพปัญหาผิวบนใบหน้าที่มีความแม่นยำสูง ให้ความสว่าง ชัดเจน ขยาย โฟกัสได้ และช่วยให้สามารถมองเห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ เช่น แบคทีเรียที่ก่อให้เกิดสิวเรียกว่า P.acnes เมื่อนำภาพไปเข้าระบบ FIA ในการประมวลผล จะช่วยเพิ่มความแม่นยำในการติดตามประเมินผลของการรักษา

Content-new-era-acne-04.jpg
FIA จะให้คุณได้รู้ว่าบนใบหน้าคุณเป็นสิวไทป์อะไรบ้าง เราก็จะเลือกใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์ได้ตรงกับสิวไทป์นั้นๆ และหลังจากนั้น FIA ก็จะให้คุณได้เห็นถึงผลการรักษาว่าสิวที่คุณเป็นอยู่ก่อนการรักษาลดลงและหายไปได้มากขนาดไหนซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาที่แม่นยำและตรงจุดนั่นเอง..
 
คัดลอกแล้ว
จาก 0 คน
VIEWS
2176
TAGS: