Brow Thicker
รบกวนถามคุณหมอด้วยค่ะ ว่าถ้าตั้งครรภ์แล้วสามารถใช้ Brow Thicker ได้หรือไม่ มีผลต่อการตั้งครรภ์หรื...
ตั้งครรภ์อ่อนๆ
ตอนนี้ใช้ 1.ละลายสิว 2.Acne White 3.ครีมกันแดด 4.Acne Spot 5.ครีมบำรุงกลางคืน 6.เซรั่ม ตั้งครรภ์แ...
Roaccutane กับการตั้งครรภ์
ต้องหยุดยา Roaccutane ระยะเวลานานเท่าไรคะถึงจะตั้งครรภ์ได้ (กินมาประมาณ 6 เดือนแล้วค่ะ)
ยา Amoxil มีผลกับการตั้งครรภ์หรือเปล่า
อยากทราบว่ายา Amoxil ปลอดภัยกับการตั้งครรภ์หรือเปล่าคะ
ตั้งครรภ์ ทําทรีทเมนท์และครีมทาของคลินิกได้ไหมคะ
ครีมทา AHA Cream, LAX 3 Soft, Acne Touch Type II, HF/W, Aloe SE ทรีนเมนต์ Acne Treatment , Home...
สิวกับการตั้งครรภ์
อยากทราบว่าสิวมีส่วนสัมพันธ์กับการตั้งครรภ์มั๊ยคะ ตั้งครรภ์ได้ 16 weeks มีสิวเห่อมาประมาณ 2-3 เดื...
การทำ IPL กับการตั้งครรภ์
เมื่อตั้งครรภ์ได้ 5 สัปดาห์ไม่ทราบว่าตัวเองตั้งครรภ์จึงไปใช้บริการ IPL จะเป็นอัตรายต่อทารกในครรภ์...
ยาทารักษาสิว Acne gel ใช้กับคนตั้งครรภ์ได้มั้ย
ยาทารักษาสิวของราชเทวี Acne gel กับ Cm Lotion สามารถใช้ทาในคนที่กำลังตั้งครรภ์ได้มั้ยคะ เราเองตั้...
สอบถามในกรณีตั้งครรภ์
ซื้อคอร์สทรีทเมนท์สิวไว้ ตอนนี้ตั้งครรภ์ได้ 4 เดือน ถ้าจะไปใช้บริการช่วงตั้งครรภ์ มิทราบว่าตัวทร...
ตั้งครรภ์ใช้ยาทาเหล่านี้ได้หรือไม่
ตอนนี้ดิฉันกำลังตั้งครรภ์ได้ 3 เดือน ได้ใช้ยาดังนี้มาก่อนตั้งครรภ์ ได้แก่ Lax 1, SL , ALOE Si , ...