หน้าท้องลาย
บริเวณหน้าท้องและแก้มก้นลายมากจากการตั้งครรภ์ (ตั้งแต่บริเวณใต้สะดือลงไป วนครบรอบตัว) ตอนนี้คลอดบูตรได้ 4 เดือนแล้ว อยากลดลายที่เกิดขึ้น ไม่ทราบว่ามีวิธีการลดหรือรักษาให้ดีขึ้นได้หรือไม่ ใช้เวลานานมั้ย และต้องเสียค่ารักษาประมาณครั้งละเท่าไหรคะ (รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด) ขอบคุณค่ะ
คำถามที่:Q9127| จากคุณsawanit_ji| 22/11/2547 14:04 น.
หน้าท้องลาย...ยากลุ่ม Vitamin A และครีมบำรุงผิวต้องใช้เวลานานครับ ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับที่ว่าต้องใช้จำนวนยามากน้อยเพียงใด ต้องไปตรวจครับจึงจะบอกได้
ตอบโดย:นพ. วรพจน์ ดาวเรือง| วันที่ 24/11/2547

จาก: 0 คน
VIEWS
2385