sebderm
คือผมเป็นโรค sebderm อยากทราบว่าถ้าซื้อพวก สมูท อี หรือ ครีมบำรุงตามท้องตลาดมาทา จะทำให้หายหรือปล่าวครับ ไม่อยากพบแพทย์น่ะครับ เปลืองค่าใช้จ่าย เงินไม่ค่อยมีน่ะครับ
คำถามที่:Q86| จากคุณtonmai007| 28/08/2550 16:27 น.
โรค SEBDERM เป็นโรคผิวหนังอักเสบ ซึ่งมีอาการรุนแรงแตกต่างกันจากน้อยถึงมาก โดยทั่วไปจะต้องได้รับยาทาลดอาการอักเสบและครีมบำรุง หรืออาจจะต้องทานยาถ้าอาการรุนแรง

การซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงจากท้องตลาดไม่น่าจะลดอาการอักเสบได้ครับ ทางที่ดีควรให้แพทย์ดูว่าอาการอักเสบมากหรือน้อย และแพทย์จะดูแลตามความเหมาะสมครับ

ตอบโดย:นพ. ชวลิต ช่วงชัยชัชวาล| วันที่ 30/08/2550

จาก: 0 คน
VIEWS
3263
izmir escort kayseri escort gaziantep rus escort
gaziantep escort gaziantep escort