รักษาได้ไหม
ที่ราชเทวีรับรักษา keloid ไหม รักษาโดยวิธีใด ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไรครับ
คำถามที่:Q7449| จากคุณdanupol| 01/09/2547 19:45 น.
รักษา keloid (คีลอยด์) โดยการฉีดยา kenacort เข้าไปที่แผลโดยตรง ค่าใช้จ่ายตามขนาดของแผล เริ่มตั้งแต่ 400 บาท ถ้าแผลแดงมากอาจใช้ IPL (แสง) ร่วมด้วยค่ะ
ตอบโดย:ราชเทวีคลินิก| วันที่ 07/09/2547

จาก: 0 คน
VIEWS
2618