สาขาที่ จ.ตรัง
สาขาที่ จ.ตรัง จะเปิดหรือเปล่า แล้วเปิดเมื่อไหร่ (ระบุวัน เดือน ปี) เปิดที่ไหนครับ
คำถามที่:Q7371| จากคุณAnonymous| 09/05/2548 17:27 น.
คาดว่าถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง น่าจะเปิดให้บริการได้ภายในเดือนมิถุนายน 48 นี้ค่ะ โดยจะตั้งอยู่ที่ ถ.วิเศษกุล ตรงข้ามศาลากลางจังหวัดค่ะ
ตอบโดย:ราชเทวีคลินิก| วันที่ 12/05/2548

จาก: 0 คน
VIEWS
5157