ปวด
สิวบางเม็ดก็ไม่เจ็บ บางเม็ดปวดมาก บางเม็ดปวดน้อย ....... เป็นเพราะอะไร
คำถามที่:Q7347| จากคุณch| 30/10/2550 11:42 น.
ขึ้นอยู่กับการอักเสบของสิวแต่ละเม็ดครับ ถ้าสิวมีการอักเสบมาก ก็จะปวดมากครับ
ตอบโดย:ราชเทวีคลินิก| วันที่ 31/10/2550

จาก: 0 คน
VIEWS
2419