ค่าใช้จ่ายในการเลเซอร์
ที่บอกว่า ไฝ 3-5 มิล จุดละ 500 หมายถึง ไฝเม็ดหนึ่งต้องยิงหลายจุด หรือว่ายิงครั้งเดียวคะ
คำถามที่:Q6038| จากคุณbeaunash| 19/02/2553 14:59 น.
การทำเลเซอร์ไฝ คือ การใช้ลำแสงเล็กๆ ยิงไปตรงตำแหน่งที่เป็นไฝ ดังนั้น ยิงไฝ 1 เม็ด คือ ยิงเฉพาะจุดค่ะ แต่ที่คิด 500 บาท หมายถึง ไฝ 1 เม็ดนะคะ

สรุป อย่างไรก็ตามมาให้คุณหมอดูอีกทีนะคะจะได้ชัดเจนขึ้นค่ะ

ตอบโดย:พญ. เจนใจ ชื่นชูจิตต์| วันที่ 22/02/2553

จาก: 1 คน
VIEWS
4024