ผลของยา Finasteride
ถ้าผมใช้ยา Finasteride อยู่ แล้วผมก็มีอะไรกับแฟนและเธอได้ตั้งท้อง จะส่งผลใดๆ ต่อเด็กในครรภ์มั้ยครับ (ผมใช้ยาแล้วแฟนตั้งท้อง แต่แฟนไม่ได้สัมผัสยาโดยตรง)
คำถามที่:Q5623| จากคุณvangoh_12| 18/08/2552 16:20 น.
Finasteride ที่คนไข้ทานไม่ส่งผลต่อทารกในครรภ์ของแฟนค่ะ จะมีผลในกรณีที่ฝ่ายหญิงทาน Finasteride แล้วตั้งครรภ์ อาจทำให้อวัยวะเพศของทารกผิดปกติได้ค่ะ
ตอบโดย:พญ. กัลยา สินกิจเจริญชัย| วันที่ 20/08/2552

จาก: 1 คน
VIEWS
4685