ไม่แน่ใจ
ไม่แน่ใจว่าเป็นกระหรือฝ้าค่ะ เป็นจุดๆ สีน้ำตาลบริเวณใต้ตาเกือบถึงโหนกแก้ม เป็นมานานแล้ว ถ้าจะรักษาต้องทำยังไงคะ แพงหรือเปล่า เป็นไม่มากค่ะ
คำถามที่:Q3707| จากคุณศิริประภา| 21/01/2551 11:23 น.
คงต้องให้คุณคนงามถ่ายรูปมาให้ดู หรืออธิบายให้ละเอียดกว่านี้นะครับจึงจะตอบได้ว่าเป็นกระ ฝ้า กระลึก หรือปาน ถ้าเป็นจุดน้ำตาลขนาดเล็กเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน ๒ มิลลิเมตรก็น่าจะเป็นกระครับ ลองพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตรวจวินิจฉัย ประเมิน และวางแผนการรักษาที่เหมาะสมให้จะดีกว่าครับ
ตอบโดย:นพ. ปณต เลาหะพันธุ์| วันที่ 24/01/2551

จาก: 0 คน
VIEWS
1624