การรักษาแผลเป็น
ปกติการรักษาแผลเป็น จะคิดราคาเป็นรายครั้งหรือว่ามีเป็นคอร์สคะ
คำถามที่:Q20583| จากคุณPopova| 11/08/2566 02:25 น.
ค่าใช้จ่ายในการรักษาแผลเป็นคิดเป็นรายครั้ง  ไม่มีแบบคอร์สค่ะ
ตอบโดย:ราชเทวีคลินิก| วันที่ 24/08/2566

จาก: 0 คน
VIEWS
473