สอบถามวันหมดอายุยา
ถ้าบนหลอดระบุว่าหมดอายุ 09/19 หมายความว่า หมดอายุและสามารถใช้ได้ถึง 30/09/19 หรือเปล่าคะ หรือ 31/08/19 คะ ยา NSF-LP ค่ะ ขอบคุณค่ะ
คำถามที่:Q20088| จากคุณPond.pond| 22/09/2562 20:08 น.
ถ้าระบุว่าหมดอายุ 09/19 หมายความว่า ยาหมดอายุและสามารถใช้ได้ถึง 30/09/19  ค่ะ
ตอบโดย:ราชเทวีคลินิก| วันที่ 23/09/2562

จาก: 0 คน
VIEWS
704