ริ้วรอย
ใต้ตามีรอยเหี่ยวรักษาได้ไหมคะ
คำถามที่:Q18895| จากคุณPOW| 29/07/2559 00:00 น.
ริ้วรอยใต้ตามีหลายๆเทคนิควิธีรักษาด้วยกัน การจะใช้เทคนิควิธีการรักษาวิธีใดนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะของริ้วรอยและดุลยพินิจของคุณหมอที่ทำการรักษา ซึ่งคุณหมอจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสมกับคนไข้แต่ละราย แนะนำให้ลองมาพบและปรึกษาคุณหมอเพื่อให้คุณหมอได้ตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียด จึงจะประเมินและวางแผนการรักษาที่ถูกต้องจำเป็นและเหมาะสมกับคุณให้ต่อไปค่ะ

ส่วนอัตราค่าบริการก็ขึ้นอยู่กับเทคนิควิธีการรักษาที่ใช้ หากเป็นการฉีด Botox หรือ Filler ก็ขึ้นอยู่กับปริมาณยาที่ใช้ค่ะ  หากเป็นเลเซอร์อัตราค่าบริการเริ่มต้นที่ครั้งละ 1,000.- ขึ้นไป

ลองมาพบและปรึกษาคุณหมอดูนะคะ
ตอบโดย:ราชเทวีคลินิก| วันที่ 29/07/2559

จาก: 0 คน
VIEWS
1090