รักษาแผลเป็น
อยากทราบว่า ถ้าจะรักษาแผลเป็นรอยหลุมร่องลึก สาขาเดอะมอลล์มีรักษาไหม แล้วถ้าไปปรึกษาหมอแล้วเสียค่าใช้จ่ายการปรึกษาหรือเปล่า ?
คำถามที่:Q18742| จากคุณOranuch| 21/05/2559 00:00 น.
ราชเทวีคลินิก สาขาบางแค (เดอะมอลล์) มีบริการรักษารอยแผลเป็นที่เป็นรอยหลุมร่องลึกค่ะ  หากจำเป็นต้องใช้วิธีการรักษาด้วย SR Technique (Scar Reconstruction Technique) เป็นเทคนิคการผสมผสานวิธีการตกแต่งรอยแผลเป็นหลุมให้เรียบเสมอใกล้เคียงผิวปกติด้วยการผ่าตัดเล็ก เช่น Punch Excision, Punch Grafting, Subcision เป็นต้น  แนะนำให้พบ นพ.สรวุฒ คุ้มครองธรรม  คุณหมอลงตรวจที่สาขาบางแคทุกวันพุธค่ะ  ซึ่งคุณหมอจะเป็นผู้ตรวจวินิจฉัยและพิจารณาเลือกใช้แต่ละเทคนิควิธีตามลักษณะและชนิดของรอยหลุมแผลเป็น  ซึ่งในบางรอยหลุมอาจจะต้องใช้หลายๆเทคนิควิธีผสมผสานกันค่ะ

ค่าบริการตรวจรักษาโดยแพทย์ของราชเทวีคลินิก มีอัตราตั้งแต่ 100 - 500 บาท ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของแต่ละสภาพปัญหาผิวพรรณของผู้รับบริการแต่ละท่านที่มารับบริการตรวจรักษาในแต่ละครั้ง ซึ่งอาจจะมีสภาพปัญหาผิวพรรณที่ไม่เหมือนกันได้ค่ะ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์แต่ละท่าน ราคาอาจแตกต่างกันไปในแต่ละสาขาและแพทย์ผู้ตรวจค่ะ
ตอบโดย:ราชเทวีคลินิก| วันที่ 25/05/2559

จาก: 0 คน
VIEWS
1248