การใช้ยาเพิ่ม
รอยแดงและรอยดำจากสิว คุณหมอให้ใช้ Lax-1 ควบคู่กับ AHA อยากทราบว่าจำเป็นต้องใช้ตัวอื่นร่วมด้วยมั้ย เช่น Whitening K จะทำให้ผลการรักษาเร็วขึ้นมั้ย
คำถามที่:Q1637| จากคุณreality| 21/09/2551 23:56 น.
ปรึกษาคุณหมอที่ดูแลอยู่ได้เลยค่ะ คุณหมอจะเป็นผู้พิจารณาปรับเปลี่ยน / เพิ่ม / ลดยาให้ตามความเหมาะสมค่ะ
ตอบโดย:ราชเทวีคลินิก| วันที่ 23/09/2551

จาก: 0 คน
VIEWS
1722