ราคาครอส์เลเซอร์
ทำเลเซอร์ มีค่าใช้จ่ายยังไงบ้างค่ะ
คำถามที่:Q16116| จากคุณAnonymous| 14/12/2556 00:00 น.

อัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับสภาพผิว ปัญหาผิว และเครื่องเลเซอร์ที่ใช้นะคะ ลองปรึกษาแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ประจำคลินิกดูค่ะ

ตอบโดย:ราชเทวีคลินิก| วันที่ 30/12/2556

จาก: 0 คน
VIEWS
2326