รอยแผลเป็นจากการผ่าตัดตาสองชั้น
มีรอยแผลเป็นจากการกรีดตา เย็บ ตาสองชั้น มาประมาณ 1 ปีแล้วค่ะ จะรักษาด้วยวิธีไหนได้ค่ะ ขอบคุณค่ะ
คำถามที่:Q14579| จากคุณjn| 20/11/2555 00:00 น.
เนื่องจากแผลเป็นอยู่ที่เปลือกตาซึ่งใกล้ดวงตามาก แนะนำให้พบและปรึกษาคุณหมอเพื่อที่คุณหมอจะได้ตรวจวินิจฉัย ประเมิน และวางแผนการรักษาที่จำเป็นและเหมาะสมให้ต่อไปค่ะ
ตอบโดย:ราชเทวีคลินิก| วันที่ 26/11/2555

จาก: 0 คน
VIEWS
5670