ฝากคนอื่นไปเอายา
ถ้าผมฝากคนอื่นไปเอายาให้ได้ป่าวครับ
คำถามที่:Q14362| จากคุณBestDuckkill| 22/09/2555 00:00 น.
ได้ค่ะ สามารถฝากให้เพื่อนมารับยาได้ค่ะ แต่ต้องเป็นยาที่คุณเคยใช้และมีบันทึกอยู่ในประวัติการใช้ยาของคุณแล้วค่ะ
ตอบโดย:ราชเทวีคลินิก| วันที่ 30/09/2555

จาก: 0 คน
VIEWS
1500