ค่าใช้จ่าย
หนูอยากเอาขี้แมลงวันออกค่ะ คือค่าใช้จ่ายครั้งแรกที่ไปรักษา และครั้งต่อๆไป เท่าไรอ่ะคะ
คำถามที่:Q14074| จากคุณeyeeye| 07/07/2555 00:00 น.

อัตราค่าบริการกำจัดขี้แมลงวันด้วย CO2 LASER เริ่มต้นที่จุดละ 400.- ค่ะ (ไม่รวมค่ายา) หากมีปริมาณขี้แมลงวันมากพอสมควรสามารถคิดในราคาเหมาจ่ายได้ค่ะ  และหลังทำเลเซอร์ 7 วัน ควรกลับไปพบแพทย์อีกครั้ง เพื่อตรวจดูว่าจะต้องมีการยิงซ้ำในจุดเดิมหรือเปล่า เพราะบางจุดยิงครั้งเดียวอาจไม่หมดค่ะ หากยังพบขี้แมลงวันอยู่อีกในตำแหน่งเดิมและยังไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ยิงเลเซอร์ครั้งที่แล้ว สามารถกลับไปยิงซ้ำที่ตำแหน่งเดิม ณ สาขาและแพทย์ท่านเดิมจะไม่เสียค่าเลเซอร์ในการทำซ้ำอีกค่ะ (ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ) ค่ะ

ตอบโดย:ราชเทวีคลินิก| วันที่ 15/07/2555

จาก: 0 คน
VIEWS
2679