สิวเริ่มขึ้น
ทำไงดีครับ สิวเริ่มขึ้นเป็นเม็ดเล็กๆ
คำถามที่:Q13544| จากคุณดำจังทำไงดี| 25/03/2555 00:00 น.
แนะนำให้มาพบและปรึกษาคุณหมอ เพื่อให้คุณหมอตรวจวินิจฉัย ประเมิน และวางแผนการรักษาที่ถูกต้อง จำเป็น และเหมาะสมให้ต่อไปค่ะ ที่สำคัญอย่าบีบแกะสิวเองนะคะ
ตอบโดย:ราชเทวีคลินิก| วันที่ 01/04/2555

จาก: 0 คน
VIEWS
2687