หลุมสิว
มีหลุมสิวจะแก้ปัญหาอย่างไรค่ะ
คำถามที่:Q12700| จากคุณRosy| 22/10/2554 00:00 น.
รอยแผลเป็นหลุมสิวสามารถรักษาได้ แต่จะใช้เครื่องมือเลเซอร์หรือเทคนิคการรักษาใดนั้นคงต้องให้แพทย์ตรวจดูลักษณะของรอยแผลจริงค่ะ เพื่อแพทย์จะได้เลือกใช้วิธีหรือเครื่องมือที่จำเป็นและเหมาะสมให้ค่ะ ซึ่งรอยหลุมสิวสามารถรักษาได้ด้วย LASER, SR & SM Technique แต่จะใช้เครื่องมือเลเซอร์หรือเทคนิคการรักษาใดนั้นคงต้องให้แพทย์ตรวจดูลักษณะของรอยแผลจริงค่ะ เพื่อแพทย์จะได้เลือกใช้วิธีหรือเครื่องมือที่จำเป็นและเหมาะสมให้ค่ะ
ตอบโดย:ราชเทวีคลินิก| วันที่ 25/10/2554

จาก: 0 คน
VIEWS
3152