ช่วยด้วยคะ
เป็นรอยแผลจากสิวบนหน้า อยากทราบว่าการเลเซอร์ดีไหมคะแล้วต้องใช้ระยะเวลากี่วันหายคะ เพราะทำงานประชาสัมพันธ์ต้องใช้หน้าอย่างมาก แล้วราคาประมาณเท่าไร.....อีกนิดคะราคาประมาณเท่าไรคะ...ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคำแนะนำคะ
คำถามที่:Q12381| จากคุณภีม| 09/09/2554 00:00 น.

การรักษารอยแผลเป็นสิวมีหลายเทคนิควิธีค่ะ ตั้งแต่เลเซอร์ (ซึ่งก็มีเลเซอร์หลายเครื่องที่รักษารอยแผลจากสิวได้),  SR Technique, SM Technique ขึ้นอยู่กับลักษณะและปริมาณของรอยแผลสิว ในคนไข้บางรายอาจจะต้องใช้หลายวิธี/ร่วมกันเพื่อให้ผลการรักษาดีที่สุดค่ะ

อัตราค่าบริการรักษารอยแผลเป็นสิว

     - เริ่มต้นที่ ครั้งละ 500 บาทต่อจุด

     - รอยน้อย ครั้งละ 5,000 - 10,000 บาท

     - รอยปานกลาง ครั้งละ 10,000 - 15,000 บาท

     - รอยมาก ครั้งละ 15,000 บาทขึ้นไป

ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะ ปริมาณของรอยหลุมสิว และเทคนิควิธีการรักษา/ เครื่องมือที่ใช้  ซึ่งคุณหมอจะเป็นผู้พิจารณาเลือกวิธีและเครื่องมือที่จำเป็นและเหมาะสมให้ค่ะ  แนะนำให้พบคุณหมอเพื่อประเมินการรักษาค่ะ

ตอบโดย:ราชเทวีคลินิก| วันที่ 09/09/2554

จาก: 0 คน
VIEWS
2583