ค่ารักษาแผลเป็นนูน
แผลเป็นนูนที่หัวไหล่ ค่ารักษาเริ่มต้นที่เท่าไหร่คะ
คำถามที่:Q11381| จากคุณnamphueng| 31/03/2554 00:00 น.

แผลเป็นนูนที่หัวไหล่ ใช้การรักษาด้วย Scarless Technique ซึ่งเป็นเทคนิคในการรักษาที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในปัจจุบันนี้ เพราะแผลเป็นมีโอกาสกลับมานูนซ้ำน้อยและช้าลง

ค่าบริการเริ่มต้นที่ 9,000 บาทค่ะ

ตอบโดย:ราชเทวีคลินิก| วันที่ 01/04/2554

จาก: 0 คน
VIEWS
2921