เล็บกุด

alcohol mirtazapine

mirtazapine and alcohol forum go
เล็บกุดง่ายมาก ควรทำอย่างไรดีคะ
คำถามที่:Q1099| จากคุณNuTT| 12/03/2549 14:45 น.
เล็บกุดง่ายมีหลายสาเหตุ ต้องตรวจเล็บและหาสาเหตุของโรคก่อน จึงบอกวิธีรักษาได้ครับ
ตอบโดย:นพ. วรพจน์ ดาวเรือง| วันที่ 15/03/2549

จาก: 0 คน
VIEWS
5185