ทำไมการรักษาฝ้า ต้องใช้ระยะเวลาในการรักษานาน
ทำไมการรักษาฝ้า ต้องใช้ระยะเวลาในการรักษานาน
คำถามที่:Q10696| จากคุณAnonymous| 09/05/2544 00:00 น.
เพราะฝ้าเป็นความผิดปกติของเซลล์สร้างสี ซึ่งจะมีขนาดใหญ่ และทำงานมาก สร้างสีจำนวนมากมาสะสมคั่งค้างอยู่ที่ผิวหนัง ทำให้เห็นเป็นรอยดำตลอดเวลา และยาที่ใช้รักษาส่วนใหญ่ ช่วยลดการสร้างสี ซึ่งเป็นการรักษาปลายเหตุ
ตอบโดย:นพ. ชลิต พงษ์สมบูรณ์| วันที่ 09/05/2544

จาก: 0 คน
VIEWS
4345