ลบรอยสักคิ้วถาวร
อยากลบรอยสักคิ้วถาวร อยากให้แนะนำค่ะ เจ็บหรือไม่ ราคาประมาณเท่าไร เป็นแผลหรือไม่ระหว่างที่ทำ
คำถามที่:Q10416| จากคุณAnonymous| 29/10/2544 11:37 น.
การลบรอยสักคิ้วด้วยเลเซอร์ เป็นวิธีที่ได้ผลดีมาก หลังจากลบด้วยเลเซอร์แล้วไม่มีรอย แผลเป็นตามมา ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีอื่นอาจทำให้เกิดรอยแผลเป็นได้ค่ะ
การลบรอยสักด้วยเลเซอร์จะต้องทำซ้ำประมาณ 3-5 ครั้ง ขึ้นอยู่กับความเข้มและชนิด ของสีที่สัก โดยแต่ละครั้งห่างกันประมาณ 4-8 สัปดาห์ หลังเลเซอร์จะเป็นสะเก็ดอยู่ประมาณ 5-7 วันค่ะ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...เพลินจิต ไฮเทค เลเซอร์ โทร. 0-2253-6875 , 0-2256-0133 ค่ะ
ตอบโดย:ราชเทวีคลินิก| วันที่ 30/10/2544

จาก: 0 คน
VIEWS
8126