จุดด่างขาวบนใบหน้า
อยากจะทราบว่าจะต้องทำอย่างไรให้จุดด่างขาวบนใบหน้าหายค่ะ และมันเกิดจากอะไรค่ะ
คำถามที่:Q5183| จากคุณpuiopui| 01/04/2552 19:38 น.
ลักษณะรอยด่างขาวที่พบบ่อยในทางผิวหนัง ได้แก่
1 . Vitiligo (โรคด่างขาว)
- มีลักษณะเป็นวงขาวสนิท ไม่มีสีของผิวหนังเลย ขอบเขตชัดเจน
- ไม่มีวิธีที่รักษาและหายขาด
- การรักษา ได้แก่ การทายากลุ่ม Steroid, ยา PMCL , หรืออาจต้องรับประทานยาร่วมกับการฉายแสง UVA ซึ่งมักจะใช้กรณีที่เป็นมาก หรือมีรอยใหม่ขึ้นในเวลาอันรวดเร็ว
2. Tinea versicolor (เกลื้อน)
- มีลักษณะเป็นขุยสีขาววงเล็กๆ ขนาดประมาณ 2-3 mm. สามารถขยายเป็นวงกว้างได้ พบมากบริเวณลำตัว หน้า แผ่นหลัง ต้นแขน ต้นขา
- การรักษา มีตัวยาหลายกลุ่ม ได้แก่ keratolytic agent ใช้ลอกขุย ,Selenium sulphide หรืออาจจะใช้แชมพูที่มีสารผสมของ Zinc Pyrithione ฟอกตัวก็ได้
3. Pityriasis alba (เกลื้อนน้ำนม)
- มีลักษณะเป็นวง ขอบเขตไม่ชัดเจน มักเป็นบริเวณ Exposure area มากกว่าใน Covered area
- การรักษา ได้แก่ การทาครีมบำรุง, ครีมกันแดด หรืออาจใช้ PMCL ทาได้
4. Nevus depigmen tosus (ปานขาว)
- มีลักษณะเป็นปื้นขาว เป็นตั้งแต่เด็ก มีขอบเขตชัดเจน ไม่มีขุย

หมอแนะนำให้คุณpui ปรึกษาแพทย์ก่อนนะคะ แล้วแพทย์ก็จะวินิจฉัยได้ว่าคุณpui มีปัญหาอะไร แล้วแพทย์จะได้ให้คำปรึกษาและวิธีการรักษาที่ถูกต้องได้ค่ะ

ตอบโดย:ราชเทวีคลินิก| วันที่ 02/04/2552

จาก: 1 คน
VIEWS
40203