ราชเทวีคลินิก สนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาแพทย์
วันที่ 01 ธ.ค. 2553 | โดย Noppawan Vattanapayoongkul
fiogf49gjkf0d


ราชเทวีคลินิก สนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาแพทย์ คุณสุธาทิพย์ ก่อพัฒนาศิลป์ ผู้จัดการฝ่ายบริหารคลินิก ราชเทวีคลินิก มอบเงินสนับสนุนโครงการ “ค่ายบำเพ็ญประโยชน์ สร้างสัมพันธ์สู่รามาธิบดี” ให้กับตัวแทนนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 และชมรมนักศึกษาแพทย์รามาธิบดี ณ ห้องประชุม ราชเทวีคลินิก สำนักงานเพลินจิต เมื่อเร็วๆ นี้

รายละเอียดกิจกรรม: คุณสุธาทิพย์ ก่อพัฒนาศิลป์ ผู้จัดการฝ่ายบริหารคลินิก ราชเทวีคลินิก มอบเงินสนับสนุนโครงการ "ค่ายบำเพ็ญประโยชน์ สร้างสัมพันธ์สู่รามาธิบดี" ให้กับตัวแทนนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 และชมรมนักศึกษาแพทย์รามาธิบดี ณ ห้องประชุม ราชเทวีคลินิก สำนักงานเพลินจิต เมื่อเร็วๆ นี้

โครงการค่ายบำเพ็ญประโยชน์ สร้างสัมพันธ์สู่รามาธิบดี เป็นโครงการที่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดขึ้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นน้องกับรุ่นพี่โดย เน้นการทำกิจกรรมร่วมกัน และช่วยกันออกความคิดในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และเป็นการฝึกการทำงานเป็นกลุ่มให้เป็นแนวทางในการทำงานต่อไปในอนาคต ตลอดจนบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ร่วมกัน... Post date: 22 ก.ค. 2552คัดลอกแล้ว
จาก 3 คน
VIEWS
4856
TAGS: